Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców


Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zaprasza w piątek 12 lutego 2016 roku na zajęcia dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami. Są to warsztaty edukacyjno-zabawowe, w trakcie których dzieci w wieku od 3 do 6 lat, rozwijają swoje zdolności motoryczne, wokalne, artystyczne przy wsparciu rodziców. Najbliższe zajęcia w piątek, 12.02.2016r. o godzinie 17.00, w GOK w Dywitach. Zapisy do grupy oraz informacje pod numerem telefonu 89 512 01 23, w godzinach 8:00-14:00. Zajęcia są bezpłatne.