Prace prowadzone 30 maja 2016 r.


W dniu dzisiejszym prace prowadzimy:

Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku:
a) gm. Olsztynek:
- droga powiatowa nr 1528N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1260 – frezowanie karp
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że w dniu 30 maja 2016 r. prowadzi prace w następujących lokalizacjach:

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie
a) gm. Barczewo:
- remont drogi 1448N –w  miejscowości od km 3 +232 do km 3+932
- droga powiatowa nr 1442N i 1462N – remonty cząstkowe
b) gm. Biskupiec:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1454N na odcinku od m. Bredynki do m. Stanclewo
- droga powiatowa nr 1460N na odcinku od m. Lipowo do m. Stanclewo – ścinka poboczy
c) gm. Jeziorany:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście
a) gm. Dobre Miasto:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku Praslity – Piotraszewo
b) gm. Świątki:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N na odc. Świątki – Komalwy
c) gm.  Dywity:
- droga powiatowa nr 1449N – koszenie traw, remonty cząstkowe

Prosimy wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach prowadzenia prac.