Prace prowadzone 25 maja 2016r.


Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. prowadzi prace w następujących lokalizacjach:
Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku
a) gm. Olsztynek:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1435N na odcinku Jemiołowo – Kunki
- droga powiatowa nr 1431N – koszenie traw
- droga powiatowa nr 1445N – remonty cząstkowe

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie
a) gm. Barczewo:
- remont drogi 1448N –w miejscowości od km 3 +232 do km 3+932
- droga powiatowa nr 1455N – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1462N – remonty cząstkowe
b) gm. Biskupiec:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1454N na odcinku od m. Bredynki do m. Stanclewo
- droga powiatowa nr 1636N ścinka poboczy
c) gm. Jeziorany:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście
a) gm. Dobre Miasto:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku Praslity – Piotraszewo
b) gm. Świątki:
-przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N na odc. Świątki – Komalwy
- remont drogi powiatowej nr 1201N w miejscowości Brzydowo od km 5+106 do km 5+186
c) gm. Jonkowo:
- droga powiatowa nr 1419N remonty cząstkowe od m. Kwiecewo do m. Łomy– koszenie traw
d) gm. Dywity:
- droga powiatowa nr 1451N na odcinku od m. Różnowo do m. Rozgity– remonty cząstkowe

Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie prowadzone są prace.