Praca Wydziału Budownictwa i Inwestycji - komunikat


Informujemy, że zmieniła się część zasad obsługi klientów Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Nadal zachęcamy – jeśli tylko istnieje taka możliwość – aby formalności załatwiać drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

W poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00-10.00 i 12.00-14.00 wprowadzono następujące udogodnienia dla interesantów, w ramach możliwości i ram czasowych, z zachowaniem wzmożonych środków bezpieczeństwa:

  1. osobistego złożenia podań, wniosków i dokumentacji projektowej
  2. odbioru decyzji i zgłoszeń z projektem budowlanym po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z inspektorem prowadzącym sprawę
  3. odbioru dokumentacji z postanowieniem o uzupełnieniu braków po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z inspektorem prowadzącym sprawę
  4. odbioru dziennika budowy po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z inspektorem prowadzącym sprawę
  5. wypożyczenia dokumentacji projektowej po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z inspektorem prowadzącym sprawę.