PPP szansą na realizację zadań publicznych?


Ponad 40 samorządowców, dyrektorów instytucji publicznych oraz przedsiębiorców wzięło udział w konferencji poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu, która odbyła się 19 marca w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 

Wydarzenie pod hasłem „Stare – Nowe możliwości finansowania dla samorządu” odbyło się z inicjatywy wicestarosty olsztyńskiego Joanny Michalskiej, która obserwowała dobre praktyki gospodarcze m.in. w Czechach i na południu Polski. - Partnerstwo publiczno-prywatne to stare, a jednocześnie – za sprawą regulacji prawnych – nowe możliwości finansowania inwestycji oraz usług, jakie realizuje samorząd w ramach swoich zadań. Formuła PPP zakłada odstąpienie od zasady finansowania świadczeń usług publicznych wyłącznie środkami publicznymi. W PPP, w oparciu o umowę cywilno-prawną, to partner prywatny przejmuje na siebie obowiązek finansowania przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność za działania gospodarcze związane z realizacją projektu. Po stronie partnera publicznego pozostaje odpowiedzialność za poziom i jakość świadczenia usługi. Taki podział praw i obowiązków pozwala na stworzenie podmiotom prywatnym nowych możliwości osiągania dochodów, a partnerom publicznym umożliwia istotne zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji usług publicznych, pomimo braku niezbędnych środków publicznych. Wiemy, że możliwości realizacji inwestycji ze środków unijnych w takim, jak dotąd zakresie, kończą się. Dlatego warto rozważyć inne drogi finansowania – mówiła wicestarosta.

W programie konferencji znalazło się wystąpienie eksperta z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. – W Polsce z partnerstwem publiczno-prywatnym mamy do czynienia od 10 lat. Wyszliśmy od tego, że podmioty publiczne wybierając model finansowania, powinny się kierować opłacalnością. Jakie są motywacje obu stron? Po stronie publicznej są to długoterminowość kontraktu, gospodarowanie środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, uwarunkowania dotyczące rachunkowości budżetowej, wysoka jakość usług za odpowiednie wynagrodzenie. Partner prywatny z kolei będzie motywowany zarobkami. Ważną kwestią, którą należy podkreślić, jest długoterminowość, optymalizacja kosztów własnych i maksymalizacja zysków, ponadto promocja zaangażowania firmy w duże projekty publiczne – tłumaczył Michał Piwowarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIiR.

O uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i ocenie efektywności mówił Bartosz Mysiorski z Kancelarii Dentons Senior PPP Development Manager. Nie zabrakło też przykładów zadań realizowanych z sukcesem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski opowiadał o drodze do budowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Mławie, odpowiadał także na pytania uczestników. W spotkaniu wziął też udział poseł na Sejm RP Paweł Papke.

Konferencja w Starostwie Powiatowym w Olsztynie została zorganizowana jako element promocji gospodarczej powiatu olsztyńskiego. - Chcemy być samorządem, który wprowadza nową jakość i otwiera się na sektor prywatny, a pełni on przecież bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym naszego powiatu. Przyglądamy się uważnie modelowi partnerstwa publiczno-prywatnego, również pod kątem możliwości realizacji naszych zadań - powiedział starosta olsztyński Andrzej Abako.

Szczegółowe informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego można znaleźć na platformie: www.ppp.gov.pl.