PPK w Twojej firmie. ABC wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2020 r.


Bezpłatna konferencja odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w Sali senatu OSW przy ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie.

W roku 2020 obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)  objęte będą firmy zatrudniające od 20 do 250 pracowników, w roku 2021 firmy zatrudniające od 1 do 20 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy nowy program, rodzą  wiele obaw,  pytań i  wątpliwości.

Czy jest to opłacalne?

W jaki sposób wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK?

Czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe?

Jak informację o PPK przedstawić pracownikom?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo na  konferencji, którą Olsztyńska Szkoła Wyższa przygotowała przy współpracy z  PFR Portal PPK i instytucjami zarządzającymi PPK.

Patronat honorowy nad konferencją roztoczyli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Gustaw Marek Brzezin.

Konferencja odbędzie się  27 lutego 2020 roku w godz. 9:00-14:00  w Olsztynie, przy ul. Bydgoskiej 33 (budynek OSW), sala 100E.

PROGRAM

9:00 – 10:00       Recepcja

10:00 – 10:05    Film reklamowy PFR

10:05 – 10:20     Powitanie

10:20 – 10:50     PPK korzyści

10:50 – 11:30      PPK główne założenia

11:30 – 12:00        Przerwa kawowa/ konferencja prasowa/ briefing

12:00 – 12:30       Partycypacja w PPK- decydować logiką!

12:30 – 13:00        Jak sprawnie wdrożyć PPK w swojej firmie?

13:00 – 13:30         Krok po kroku PPK w Twojej firmie

13:30 – 13:45          Sesja Q&A

13:45            Lunch

Zapraszamy!

Aby zarejestrować się jako uczestnik Konferencji należy kliknąć w – link.

Więcej informacji – na stronie.