wtorek, 4 Sierpień 2020 , imieniny obchodzą: Dominik, Jan
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Prowadzący instalację przedstawiając informację o tytule prawnym do instalacji (jako zespołu urządzeń zlokalizowanych na terenie zakładu), powinien dokładnie określić teren zakładu, lokalizację instalacji oraz tytuł prawny podmiotu do urządzeń i terenu zakładu (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy). Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika.
 2. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 3. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS) – art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym – art. 184 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  - za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  - za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 6. Oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty -w przypadku opłaty skarbowej w wysokości 506 zł.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 2011 zł
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 506 zł
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyn Nr: 63 1020 3541 0000 5002  0290 3227
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji (…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku
Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej

Termin odpowiedzi: ustawowy – 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Art 181 ust. 1 pkt 2; art. 220; art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Pracownicy odpowiedzialni

Katarzyna Politowska
Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 231
telefon: 89 521 05 26
godziny pracy: 7:00 – 15:00

image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

transmisje_obrad

99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

nieodplatna_pomoc

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji