Powrót klas I-III do szkół


Wszystko, co dobre szybko się kończy, także ferie zimowe. To ostatni weekend laby. Od poniedziałku dzieci i młodzież wracają do nauki, a uczniowie klas I-III spotkają się ze swoimi nauczycielami w szkole. Wrócą też zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Od poniedziałku odbywają się badania nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Minister edukacji i nauki, minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny wydali wytyczne dla klas I-III. Obowiązuje ogólna zasada: każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy też dbać o higienę – często myć ręce, obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Poza tym należy wietrzyć sale, korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Zapoznaj się z wytycznymi MEiN , MZ i GIS.

Przypominamy też, że do 31 stycznia obowiązują obostrzenia związane z pandemią.

źródło: gov.pl

fot. freepik.com