Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego


 

logo

Podstawowym zadaniem Rzecznika jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, pl. Bema 5, II piętro pokój nr 220. Rzecznik przyjmuje interesantów osobiście w poniedziałki w godz. 6.30-16.30 oraz czwartek w godz. 14.45-16.45. Pisemną korespondencję do Rzecznika można pozostawiać w siedzibie Starostwa w Biurze Obsługi Interesanta lub wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Pozostałe dane kontaktowe: tel. 89 523 28 90,

adres e-mail: rzecznikkonsumentow@powiat-olsztynski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej w sprawie konsumenckiej drogą elektroniczną mogą skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres:  porady@dlakonsumentow.pl

Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki. Zgłaszając się do rzecznika należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty mające wpływ na sprawę (umowę sprzedaży, paragon zakupu, faktury VAT, korespondencję prowadzoną z przedsiębiorcą, itp.).

Kampania „Pocztówka z wakacji w formie reklamacji”.

ECK przygotowało zestaw narzędzi, które ułatwią konsumentom złożenie skargi: kalkulator praw, który pomoże właściwie określić roszczenia, wzory reklamacji po polsku i angielsku oraz zestawienie linków prowadzących do formularzy reklamacyjnych większości europejskich linii lotniczych.

Więcej informacji na stronie ECK.

 

Przydatne informacje

Konsumentem, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33¹§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

  2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

  3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U 2007 r., nr 171, poz. 1206)

  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsumenci w sprawach dotyczących:

Przydatne linki:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/
Europejskie Centrum konsumenckie http://www.konsument.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Olsztynie
http://www.ih.olsztyn.pl/
Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/
Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl