czwartek, 19 Wrzesień 2019 , imieniny obchodzą: January, Konstancja
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego

 

logo

Podstawowym zadaniem Rzecznika jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, pl. Bema 5, II piętro pokój nr 220. Rzecznik przyjmuje interesantów osobiście w poniedziałki w godz. 6.30-16.30 oraz czwartek w godz. 14.45-16.45. Pisemną korespondencję do Rzecznika można pozostawiać w siedzibie Starostwa w Biurze Obsługi Interesanta lub wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Pozostałe dane kontaktowe: tel. 89 523 28 90,

adres e-mail: rzecznikkonsumentow@powiat-olsztynski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej w sprawie konsumenckiej drogą elektroniczną mogą skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres:  porady@dlakonsumentow.pl

Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki. Zgłaszając się do rzecznika należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty mające wpływ na sprawę (umowę sprzedaży, paragon zakupu, faktury VAT, korespondencję prowadzoną z przedsiębiorcą, itp.).

Uwaga! Nowe przepisy o prawach konsumenta

W dniu 25.12.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Nowe przepisy konsumenckie odnoszą się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące. Wszystkie informacje na temat zmian znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Najważniejsze zmiany w prawach konsumenta to m.in.:

1. Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość z 10 do 14 dni, od otrzymania towaru.

2. Konsument w przypadku, gdy zakup okaże się być wadliwy może dochodzić swoich praw wybierając między: naprawą, wymianą, obniżeniem ceny i – gdy wada jest istotna – odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy (chyba że sklep niezwłocznie i bez uciążliwości dla niego wymieni towar na nowy albo usunie wadę). Jeżeli rzecz ponownie się zepsuje konsument może od razu odstąpić od umowy, warunek – wada musi być istotna.

3. Zakazane są dodatkowe koszty nakładane przez sprzedawców. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

4. Wydłużenie okresu domniemania istnienia wad w towarze z dotychczasowych 6 miesięcy do 1 roku.

Przydatne informacje

Konsumentem, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33¹§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 •  Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji odsyłając konsumenta z reklamacją towaru do gwaranta, hurtownika, producenta czy importera.
 • Niezgodność towaru powinna być zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności towaru, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat licząc od dnia nabycia towaru.
 • Ustawodawca przewidział krótsze terminy do wniesienia reklamacji dla towarów żywnościowych. Paczkowane towary żywnościowe można zareklamować w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania, natomiast w przypadku towarów sprzedawanych luzem, odmierzonych w miejscu zakupu oraz dostarczonych do miejsca zamieszkania, termin ten wynosi trzy dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru. Złożenie reklamacji towarów żywnościowych powinno nastąpić przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia oznaczonych na danym towarze.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

 2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.)

 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U 2007 r., nr 171, poz. 1206)

 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U.Nr 31, poz.258).

Konsumenci w sprawach dotyczących:

 • praw ubezpieczonych – mogą zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl
 • sporów z bankami – mogą zwrócić się do Arbitra Bankowego http://www.zbp.pl
 • ochrony danych osobowych – mogą zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/168/j/pl
 • praw obywatelskich – mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/
 • praw pacjentów – mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta NFZ http://www.bpp.gov.pl/
 • praw pracowników – mogą zwrócić się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie http://olsztyn.pip.gov.pl/pl/
 • skarg na przewoźnika lotniczego – mogą zwrócić się do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/

Przydatne linki:

Bezpłatna Infolinia Konsumencka – numer tel. 800 889 866 w godz. 9.00-17.00 (Bezpłatna infolinia działa do 30 kwietnia, po tym terminie planowana jest zmiana numeru )
Pytania kierowane drogą e-mailową pod adres: porady@dlakonsumentow.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/
Europejskie Centrum konsumenckie http://www.konsument.gov.pl
Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Olsztynie
http://www.ih.olsztyn.pl/
Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/
Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl

 

image_pdfimage_print
21 / 10 / 2013

sejm
transmisje_obradw-warminskie

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

port-mazury nieodplatna_pomocpromocja_szkoly

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji