Powiatowy Festiwal Radosna Niepodległa


Starosta Olsztyński serdecznie zaprasza na Powiatowy Festiwal „Radosna Niepodległa”, który odbędzie się w środę 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w auli Pałacu Młodzieży w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i placówki ponadgimnazjalnej. Powiat Olsztyński wspiera Pałac Młodzieży jako współorganizator wydarzenia oraz funduje nagrody w konkursie. 

Ideą Powiatowego Festiwalu „Radosna Niepodległa” jest:
- popularyzacja pieśni i piosenek partyzanckich, patriotycznych i o tematyce wojskowej (dawne i współczesne) wśród  młodzieży

- pogłębienie swojej świadomości patriotycznej
- prezentacja umiejętności  wokalnych
- umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami
- promocja młodych talentów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
- wykonawcy będą oceniani w 3 kategoriach: soliści grupa młodsza (7-8 klasa oraz 3 gimnazjum), soliści grupa starsza ( liceum, technikum i szkoły zawodowe) oraz zespoły (brak podziału na grupy wiekowe)
- każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości uczestników do jednego z danej placówki
- uczestnicy festiwalu przygotowują po jednej piosence partyzanckiej, wojskowej lub patriotycznej (od dawnych do współczesnych) w języku polskim (zachęcamy do korzystania z radosnego repertuaru)
- kolejność przesłuchań będzie dostępna na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 4 listopada 2018 r.
- organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w festiwalu
- każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureaci dyplomy i statuetki

REGULAMIN:

1. Konkurs ma charakter otwarty
2. Solistów i zespoły obowiązuje repertuar polski
3. Występ nie może przekraczać 4,5 minuty
4. Oceny poszczególnych wykonawców dokona Jury powołane przez organizatorów
5. Decyzja Jury jest ostateczna
6. Wykonawcy prezentują utwory z wykorzystaniem własnego akompaniamentu lub półplaybacku
7. Ośmiu wykonawców wybranych przez Jury wystąpi w koncercie galowym z okazji Święta Niepodległości 9 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w V LO im. Wspólnej Europy w Olsztynie
8. Zwycięzcy z kategorii Soliści i dwóch reprezentantów ze zwycięskiego Zespołu zostaną zaproszeni do młodzieżowej audycji Radia Olsztyn „Bez spiny”, prowadzonej przez red. Monikę Szczygło
9. Wykonawcy przesyłają karty zgłoszeń na adres: alicjasamko80@gmail.com  oraz podkłady na adres: piotr.zielonka@wp.pl  z dopiskiem: IV Powiatowy Festiwal „Radosna Niepodległa” w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2018 r.
10. Nazwa pliku mp3 powinna zawierać: nazwisko, imię uczestnika lub nazwę zespołu oraz tytuł utworu i kategorię

 

ADRES ORGANIZATORA:
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich
ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn
telefon: 89 527 32 69, faks: 89 535 03 26

KOORDYNATOR FESTIWALU: Alicja Kucharzewska-Samko tel. 509 638 870