Powiatowy Dzień Integracji w Dobrym Mieście


W Dobrym Mieście po raz dziewiąty odbył się  Powiatowy Dzień Integracji, którego organizatorem było dobromiejskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Swoją obecność zaznaczyły ośrodki, domy pomocy społecznej i stowarzyszenia z Jezioran, Biskupca, Olsztynka, Żardenik oraz Dobrego Miasta.

_

Miłym akcentem stał się  także udział uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście. Celem przedsięwzięcia, które odbyło się 25 maja było przeprowadzenie imprezy sportowo – rekreacyjnej z udziałem niepełnosprawnych i sprawnych mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego. Impreza stała się okazją do promowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach sportowych,  grach i zabawach zarówno sprawni, jak i ci mniej sprawni mogli bliżej się poznać i nauczyć się siebie nawzajem.

Imprezę odbywającą się na terenie gościnnego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście rozpoczęły występy muzyczne zespołów muzycznych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście – „BANDADANA”, „Tacy Sami” z Integracyjnego Klubu Terapeutycznego „Być Razem” oraz zespół taneczny działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Dobrym Mieście. Sekretarz dobromiejskiego koła PSOUU Joachim Zawacki  przywitał uczestników imprezy. Zwrócił uwagę na fakt, że w tym roku ruch rodziców działający w Polsce na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie obchodzi 50-lecie istnienia. PSOUU stało się prekursorem działań na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działań na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie¬rania ich rodzin.Uczestnicy dobromiejskiej imprezy mogli zmierzyć się w takich konkurencjach, jak: strzały na bramkę, przeciągania liny, wyścig na wózkach, rzut do kosza, slalom z jajkiem i skoki w workach – „cebulkach”. Wszystkie konkurencje sportowe przebiegały pod czujnym okiem terapeutów. Wolontariusze i grupa ratowników medycznych czynnie pomagała w zmaganiach sportowych. Każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiątkowe dyplomy, koszulki i drobne upominki. Uczestnikom konkurencji sportowych wręczono medale i nagrody za zajęcie czołowych miejsc. Uczestników udekorowała Elżbieta Bilińska-Wołodźko, radna Powiatu Olsztyńskiego. Dodatkowo za udział  nagrody i dyplomy otrzymały ośrodki, stowarzyszenia i domy pomocy społecznej uczestniczące w IX Powiatowym Dniu Integracji. Po rywalizacji i rozgrywkach organizatorzy zapewnili wszystkim  uczestnikom imprezy posiłek oraz pobyt na sąsiadującym z posesją gimnazjum basenie ,,Na Fali”. Zabawa na pływalni okazała się ogromną atrakcją, z której skorzystała duża grupa uczestników Dnia Integracji. Wszystkie atrakcje mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, które przekazało dotację ze środków PFRON oraz Gminy Dobre Miasto.Powiatowy Dzień Integracji po raz kolejny okazał się miejscem i przestrzenią, gdzie dzieci, młodzież, dorośli i osoby niepełnosprawne wspólnie mogli spędzić wolny czas z pożytkiem i radością dla siebie.
Joachim Zawacki

_

_