Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Priorytetem powiatu w zakresie pomocy społecznej są zawodowe rodziny zastępcze. Toczą się prace nad programem profilaktycznym, którego adresatami będzie 200 rodzin z powiatu, w trudnej sytuacji społecznej. Udoskonalane są też prace nad programami rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Żadne dziecko z Powiatu Olsztyńskiego, które los zostawił w trudnej sytuacji nie czeka na opiekę. Natychmiast może ją uzyskać w rodzinie zastępczej, bądź w domach dla dzieci. W powiecie olsztyńskim jest 207 rodzin zastępczych. Spokrewnionych – 130, zawodowych – 19, niezawodowych – 58. Łączna liczba dzieci w rodzinach zastępczych – 334.

Domy dla dzieci:
Dom Dziecka w Gryźlinach – w placówce znajduje się 30 podopiecznych.
Dom Dziecka w Olsztynku – dom został przekształcony na 2 placówki po 14 osób. Powiat olsztyński odchodzi od modelu dużych domów dziecka na rzecz małych z formą opieki zbliżoną do rodziny. Dzieci z pomocą opiekunów przygotowują posiłki, sprzątają, robią zakupy. Podobnie jest w Biskupcu – funkcjonuje tam dom dla 14. dzieci.

PCPR pracuje też nad ważnym programem profilaktycznym, którego adresatami będzie 200 rodzin z powiatu, które z różnych powodów wymagają monitoringu i wszechstronnych form pomocy.

PCPR kompleksowo zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową niepełnosprawnych. W perspektywie przewidziany jest taki kierunek działania, aby docierać do osób niepełnosprawnych i oferować im pomoc.

Organizacja pomocy społecznej w Powiecie Olsztyńskim:

* Rodzinna opieka zastępcza
* Domy dla dzieci
* Domy pomocy społecznej
* Rehabilitacja społeczna i zawodowa
* Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
* Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

WAŻNE! W sytuacji kryzysowej…

Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Problemami Uzależnienia oraz Przemocy Domowej
Olsztyn, pl. Bema 5, pok. 130

czynny w czwartki w godz. 15.45 – 17.45

Wizytę należy poprzedzić telefonicznie w godz. 7:00-15:00 pod numerem: 89 544 38 03.
W Punkcie Konsultacyjnym psycholog przyjmuje w godz. 15:45-17:45, zaś prawnik w godz. 15:00-17:00.

Całodobowy telefon alarmowy
665 237 899.

Punkty Interwencji Kryzysowej w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście dysponują miejscami hostelowymi dla ofiar przemocy domowej, które nie mają możliwości powrotu do swego miejsca zamieszkania.

STRUKTURA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
PCPR przy Placu Bema 5 w Olsztynie:
godziny pracy: 7:00 – 15:00
z-ca dyrektora Wiesława Zimoląg

- Rehabilitacja społeczna (dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, a także realizacja programów PFRON)
pokoje: 122, 124
telefony: 89 523 28 00, 89 523 28 12

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
pokoje: 125, 126
telefony: 89 523 28 04-06, 89 523 28 11
fax: 89 523 28 02

- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy; udzielana jest tu też pomoc prawna i psychologiczna
pokój: 130
czynny w czwartki w godz. 15:45-17:45; wcześniej należy uzgodnić przybycie telefonicznie w godz. 07:00-15:00 pod numerem: 89 544 38 03.

 

PCPR przy ul. Bałtyckiej 65 w Olsztynie:
godziny pracy: 7:00 – 15:00
dyrektor Arkadiusz Paturej
- sekretariat
pokój: 5
telefon: 89 544 38 00
fax: 89 544 38 11
e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
pokój: 3
telefon: 89 544 38 03

- Zespół ds. Domów Opieki Społecznej
pokój: 6
telefon: 89 544 38 06

- Zespół ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych
pokój: 8
telefon: 89 544 38 08

- Zespół ds. rodzin zastępczych i usamodzielnienia
pokój: 9
telefon: 89 544 38 09