Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu / dofinansowania

Nazwa programu operacyjnego

Nazwa beneficjenta

Powiat Olsztyński aktywizuje

2008-2014

1 513 594,00 /

1 354 919,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Olsztyński

Badania osobowościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2009-2010

610 286,00 /

610 286,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Olsztyński

Zmienimy Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Olsztyńskiego

2010-2011

1 807 603,00 /

1 672 320,00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie