Powiatowa Spartakiada Obrony Cywilnej


Pomoc osobie z porażeniem słonecznym, resuscytacja niemowlęcia, postępowanie przy omdleniu osoby w podeszłym wieku… Tym i innym zadaniom musieli sprostać uczestnicy Powiatowej Spartakiady Drużyn Sanitarnych OC. Ta zaś odbyła się 7 czerwca na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” w Waszecie, gm. Olsztynek.

W spartakiadzie wzięło udział 9 czteroosobowych drużyn z gmin Powiatu Olsztyńskiego. W ramach zawodów należało rozwiązać test dotyczący ogólnych zasad udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W części praktycznej trzeba było wykazać się znajomością prawidłowego zachowania  w tematycznych stacjach urazowych:

 1. Udzielanie pomocy osobie  z porażeniem słonecznym
 2. Resuscytacja niemowlęcia
 3. Omdlenie osoby starszej i udzielenie pomocy
 4. Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym
 5. Udzielanie pomocy poszkodowanemu, który spadł do wody z pomostu

Poczynaniom zawodników przyglądał się zespół sędziowski ze Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.

Klasyfikacja Spartakiady:

  1. Drużyna OC z gminy Biskupiec
  2. Drużyna OC z gminy Dobre Miasto
  3. Drużyna OC z gminy Jonkowo
  4. Drużyna OC z gminy Olsztynek
  5. Drużyna OC z gminy Kolno
  6. Drużyna OC z gminy Purda
  7. Drużyna OC z gminy Dywity
  8. Drużyna OC z MOPS Olsztynek
  9. Drużyna OC z gminy Stawiguda

Trzy najlepsze zespoły otrzymały z rąk Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniewa Załuskiego i Sekretarza Gminy Olsztynek Beaty Pieniak nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy za udział w Spartakiadzie.

Zawody odbyły się zgodnie z zarządzeniem Starosty Olsztyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Powiecie Olsztyńskim w 2014r.