Powiatowa Służba Drogowa


Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu / dofinansowania

Nazwa programu operacyjnego

Nazwa beneficjenta

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N Dobre Miasto – Knopin od km 0+000 do km 3+000

2007-2010

2 655 395,23 /

1 783 092,39

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 -  2013/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Olsztyński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity-droga krajowa Nr 51-Barczewko-Barczewo-Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w miejscowości Barczewo z budową mostu

2008-2011

8 486 239,94 /

4 806 430,38

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 -  2013/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Olsztyński

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N Barczewo – Silice polegająca na zmianie przebiegu odcinka drogi od km 1+615,87 do km 2+173,41

2009-2011

1 241 127,60 /

868 789,31

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 -  2013/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Olsztyński

Budowa „małego ronda” w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N

2010-2013

1 761 835,92 / 1 231 788,25

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 -  2013/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Olsztyński