Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


TU ZNAJDZIESZ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ!
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie jest placówką publiczną i udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej. Swoje usługi świadczy dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nieobjętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego.

Dane teleadresowe:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie
plac Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel./fax:  89 527 03 46
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm
www.poradnia-olsztyn.pl

 

PPP-P jest placówką publiczną i udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej. Usługi swoje świadczy dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nie objętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego. Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Diagnoza odbywa się codziennie oprócz sobót, niedzieli i świąt w godzinach od 8.00 do 15.00. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są po południu. Terminy spotkań można uzgadniać osobiście lub telefonicznie.
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie poradni w Olsztynie.

Pracujemy w pięciu Punktach Konsultacyjnych:

  1. Olsztyn – Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, tel. (89) 527 03 46
  2. Barczewo – ul. Północna 14, 11-010 Barczewo, tel. (89) 514 85 25
  3. Biskupiec – ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec, tel.. (89) 715 21 67
  4. Dobre Miasto – ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto, tel. (89) 615 19 35
  5. Olsztynek – ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 23 08

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
Organ prowadzący: Powiat Olsztyński
Przedmiot działalności: Edukacja
Dyrektor PPP-P w Olsztynie: Małgorzata Stolarska

Nasze usługi obejmują:

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i grupowe) m.in.

Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno – wychowawczej i opieki.

Prowadzimy na terenie Punktu Konsultacyjnego w Olsztynku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
PPP-P w Olsztynie realizuje zadania wiodącego dla powiatu olsztyńskiego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Terapie:

Konsultacje i porady specjalistów:

PONADTO OFERUJEMY W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH:
Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty zawodoznawcze
Pogadanki z zakresu orientacji zawodowej
Spotkania z rodzicami i treningi m.in. „Szkoła dla Rodziców”, „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”
Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, warsztaty
Udział w radach pedagogicznych (zgodnie z możliwościami i zgłaszanymi potrzebami)