Powiatowa debata o partnerstwie na rzecz niepełnosprawnych


Pokazanie dobrych praktyk, prezentacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie olsztyńskim i identyfikacja aktualnych problemów środowiska – to główne tematy debaty pod hasłem „Konsolidacja działań – budowanie stabilnego partnerstwa w powiecie olsztyńskim". Spotkanie odbędzie się w piątek 16 marca w Waplewie w gminie Olsztynek.

_

Organizatorami debaty na temat niepełnosprawnych, ich życia, problemów i osiągnięć są Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Mirosław Pampuch, starosta olsztyński wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
- Problematyka związana z osobami niepełnosprawnymi jest dla nas niezwykle istotna – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Każdego roku z naszej pomocy w różnorodnej formie korzysta około tysiąc osób niepełnosprawnych z powiatu. Chodzi tu m.in. o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, likwidowanie barier dla niepełnosprawnych, czy dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku. 
Władze powiatu przy pomocy i dużym udziale merytorycznym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozdysponowały w 2011 roku około 3 mln zł w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podobne kwoty były rozdzielane wśród niepełnosprawnych z powiatu także w poprzednich latach. W piątkowej debacie, która rozpocznie się o godz. 11 w Domach Wczasowych WDW Waplewo-Maróz wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządów (powiatowych, gminnych i wojewódzkich), organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych i przedstawiciele olsztyńskiego PFRON.
- To będzie pierwsza debata w powiecie w tak szerokim gronie osób i instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych – podkreśla Arkadiusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. – Jestem przekonany, że wyjdzie z tego coś wartościowego, a my poznamy np. jakie są potrzeby nowych działań. Liczę że także gminy będą aktywne w tematyce osób niepełnosprawnych.
W czasie debaty starosta Mirosław Pampuch podpisze też porozumienie o przystąpieniu Powiatu Olsztyńskiego do projektu „Zintegrowani niepełnosprawni" – rozwój sieci organizacji Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
- Tym porozumieniem zadeklarujemy budowanie silnego partnerstwa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego i organizacjami pozarządowymi, które świadczą usługi na rzecz niepełnosprawnych – mówi starosta Mirosław Pampuch.
Konsolidacja działań będzie obejmowała m.in. współpracę i wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w realizacji projektów, przeprowadzenie cyklicznych debat, czy uczestnictwo w konsultacjach społecznych dokumentów strategicznych. Stronami porozumienia oprócz Powiatu Olsztyńskiego będą Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.