Powiat szuka środków na zabytki w Barczewie i Olsztynku


Powiat Olsztyński kontynuuje starania o środki zewnętrzne na rewitalizację lub modernizację obiektów zabytkowych, które ma pod swoją opieką.

Po sukcesie, jakim niewątpliwie jest tegoroczna wygrana w konkursie „Nasz zabytek” Fundacji Most the Most, i idącą w ślad za tym dotacją w wysokości 1 mln zł na rewaloryzację synagogi w Barczewie, samorząd szuka możliwości poszerzenia zakresu prac, które przywrócą piękno dawnej bożnicy. Powiat właśnie złożył wniosek do konkursu pn. „Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury. Jest szansa na pozyskanie nawet 980 tys. zł na rewitalizację elewacji i wnętrza synagogi.

Do tego samego konkursu został złożony wniosek na dotację na prace konserwatorskie w XV-wiecznym Zamku Krzyżackim w Olsztynku, który obecnie stanowi siedzibę Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza. Chodzi m.in. o usuniecie warstw farb olejnych, tynków, wykucie współczesnych spoin cementowych, osuszenie, odsolenie i wzmocnienie strukturalne piwnic zamkowych. Wniosek Powiatu opiewa na kwotę prawie 565 tys. zł.

Dbanie o zabytki to jedno z zadań samorządu powiatowego, które staramy się wypełniać ze świadomością jego wagi dla społeczności lokalnej – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Jest to bowiem nie tylko nasze dziedzictwo kulturowe, ale także nasz kapitał, który w coraz większym stopniu wykorzystujemy do rozwoju regionu, chociażby w działaniach naszego Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

Fot. Zamek w Olsztynku – siedziba Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza (Powiat Olsztyński)