Powiat ma nowy szpital opiekuńczo-leczniczy


Szpital Pomocy Maltańskiej w Olsztynie przenosi się powoli do_ odremontowanego budynku byłego szpitala zakaźnego w Barczewie. Pomoc znajdzie tu prawie 70 pacjentów wymagających stałej opieki, powstaną też nowe miejsca pracy. Inwestycję sfinansował Powiat Olsztyński z pomocą środków unijnych.

Szpital chorób zakaźnych w Barczewie został zamknięty w 1997 roku. Budynek stał pusty aż do 2009 roku, kiedy Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał go Powiatowi Olsztyńskiemu. Starostwo szybko znalazło pomysł na funkcjonowanie szpitala.
- Wspólnie z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich postanowiliśmy otworzyć w Barczewie szpital dla osób przewlekle chorych, które wymagają stałego nadzoru – wyjaśnia Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
Powiatowi udało się pozyskać pieniądze na remont budynku z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Letnia świetlica i nowy sprzęt
W 2010 roku rozpoczęto roboty budowlane, które mimo konieczności zmiany wykonawcy, ostatecznie zostały wykonane bardzo rzetelnie i solidnie.
- To jak dotąd największa i najbardziej pracochłonna inwestycja powiatu – mówi Marta Lange z Wydziału Inwestycji i Funduszy UE.
Łączny koszt projektu wyniósł ponad 11,5 mln złotych, z czego około 6 mln przekazała Unia Europejska, a pozostała część to wkład Powiatu Olsztyńskiego. Prace obejmowały nie tylko gruntowny remont zniszczonego szpitala, ale również zagospodarowanie terenu wokół niego. Obiekt ogrodzono oraz zainstalowano system monitorujący i zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe, a także dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano również letnią świetlicę przy szpitalu, która posłuży pacjentom jako miejsce odpoczynku i spotkań z rodziną.
– Pionierskim działaniem jest to, że zarządzanie szpitalem powierzyliśmy organizacji pozarządowej, wzorując się na praktykach naszych zachodnich sąsiadów, gdzie jest to już na porządku dziennym – mówi starosta Mirosław Pampuch.
Maltańczykom udało się pozyskać pieniądze na nowoczesne wyposażenie szpitala, m.in. 67 łóżek, wózki, wannę z hydromasażem i specjalistycznym podnośnikiem dla osób leżących oraz zestawy do udzielania pierwszej pomocy.

_
_

Trzeci szpital powiatowy

W Szpitalu Pomocy Maltańskiej w Olsztynie przebywało do tej pory 22 pacjentów, którzy przeniosą się do Barczewa, a oprócz nich w szpitalu znajdzie miejsce kolejnych 45 chorych. W placówce powstaną nowe miejsca pracy.
- Docelowo zatrudnimy około 50 pracowników – mówi Ryszard Kudła, dyrektor szpitala. – Wszyscy przeszli już weryfikację, pozostaje nam tylko sukcesywne podpisywanie umów.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Pożarna i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydały stosowne pozwolenia na użytkowanie szpitala. Do rozpoczęcia przeprowadzki potrzebny jest tylko odbiór Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odbiór sanepidu, tym razem, tylko pod kątem medycznym. Szpital w Barczewie to już trzeci, po Dobrym Mieście i Biskupcu, szpital powiatowy.
- Jest to przedsięwzięcie ważne nie tylko dla naszego powiatu, ale całego regionu. W skali kraju zabezpiecza się tylko 6  proc. potrzeb osób wymagających długoterminowej opieki – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Każda inwestycja związana z potrzebami osób przewlekle chorych jest na wagę złota.

_

Figura Matki Boskiej
Szpital w Barczewie zbudowano w 1902 roku w stylu neogotyckim. Przed budynkiem umieszczono piękną kamienną figurę Matki Boskiej. Ze względu na nią potocznie nazywano szpital mariackim. Rzeźba przetrwała i niezmiennie strzeże szpitala.

Michalina Wołodźko