Posiedzenie Zarządu Powiatu


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie r 198/14 w dniu 9 września 2014:

1. Realizacja budżetu Powiatu.
2. Sprawy oświatowe.
3. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
4. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej zakładom opieki zdrowotnej.
5. Sprawy inwestycyjne.
6. Korespondencja bieżąca.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.