Posiedzenie Zarządu Powiatu


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 195/14 w dniu 26 sierpnia 2014:

1. Realizacja budżetu Powiatu.

2. Gospodarowanie mieniem Powiatu.

3. Sprawy oświatowe.

4. Sprawy inwestycyjne.

5. Korespondencja bieżąca.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.