Posiedzenie Zarządu Powiatu


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 189/14 w dniu 4 lipca 2014 roku.

Porządek obrad:

1. Gospodarowanie mieniem Powiatu.

2. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia.

3. Sprawy inwestycyjne Powiatu.

4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.

5. Korespondencja bieżąca.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.