Posiedzenie Zarządu Powiatu


Informujemy, że 2 czerwca 2015 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 27/15.

Plan obrad:

  1. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki „Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Sp. z o.o. w likwidacji”.
  2. Udzielenie dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska.
  3. Sprawy oświatowe.
  4. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
  5. Funkcjonowanie szpitali powiatowych.
  6. Realizacja budżetu Powiatu.
  7. Korespondencja bieżąca.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.