Posiedzenie Zarządu Powiatu


Informujemy, że 17 marca 2015 o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 17/15. Porządek obrad: 1) Przygotowania do sesji Rady Powiatu. 2) Sprawy oświatowe. 3) Sprawy inwestycyjne Powiatu. 4) Powołanie Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej w Powiecie Olsztyńskim. 5) Korespondencja bieżąca. 6) Sprawy różne i wolne wnioski.