Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 92/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 92/12 w dniu 26  września 2012 roku (początek o godz. 12.30 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Realizacja budżetu Powiatu.
Przygotowania do sesji Rady Powiatu.
Sprawy oświatowe.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.