Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 67/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 67/12 w dniu 11 kwietnia 2012 roku (początek o godz. 12 w sali nr 206). Szczegóły w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 67/12
- przygotowania do sesji Rady Powiatu.
- gospodarowanie mieniem Powiatu.
- sprawy inwestycyjne Powiatu.
- funkcjonowanie szpitali powiatowych.
- korespondencja bieżąca.
- sprawy różne i wolne wnioski.