Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 137/13


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 137/13 w dniu 23 lipca 2013 roku (początek o godz. 12.00 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Realizacja budżetu Powiatu.
Gospodarowanie mieniem Powiatu.
Sprawy inwestycyjne Powiatu.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.