Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 103/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 103/12 w dniu 27 listopada 2012 roku (początek o godz. 12.00 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Realizacja budżetu Powiatu na rok 2102.
Sprawy oświatowe.
Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Gospodarowanie mieniem Powiatu.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.