Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 101/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 101/12 w dniu 15 listopada 2012 roku (początek o godz. 11.00 w sali nr 206).

Porządek obrad:
1. Prace nad projektem budżetu na rok 2013 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2012.
3. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
5. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
6. Korespondencja bieżąca.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.