Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 21/15


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy Porządek obrad z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 21/15 w dniu 17 kwietnia 2015 roku (około godz 12, w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego Łęgucki Młyn Spółka z o.o.).

Porządek obrad:

 

  1. Wizyta w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego Łęgucki Młyn Spółka z o.o.

  2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  3. Sprawy oświatowe.

  4. Gospodarowanie mieniem Powiatu.

  5. Udzielenie pełnomocnictw.

  6. Korespondencja bieżąca.

  7. Sprawy różne i wolne wnioski.