Porozumienie o współpracy w zakresie pozyskiwania kadr lekarskich


8 sierpnia br. podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zostało podpisane trójstronne porozumienie w zakresie pozyskiwania kadr lekarskich z Ukrainy do szpitali powiatowych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Projekt zainicjowany został przez Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur, który przyjrzał się brakom kadrowym wśród lekarzy i pielęgniarek w naszym regionie. Z szacunkowych badań wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat deficyt personelu może sięgnąć 200 lekarzy specjalistów, a w szczególności chirurgów, anestezjologów, internistów, ginekologów i pediatrów.

Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński, na przykładzie sytuacji w Powiatowym Szpitalu w Biskupcu przybliżyła uczestnikom spotkania przyczynę tak wysokich braków kadrowych. – W Biskupcu na czterdziestu lekarzy pracuje dziesięciu emerytów i siedmiu, którzy odejdą na emeryturę w ciągu najbliższych kilku lat. To prawie pięćdziesiąt procent kadry, a w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniło się i rozpoczęło specjalizację tylko trzech lekarzy.

Natomiast młodzi lekarze często wybierają duże szpitale, jak również, zaraz po ukończeniu studiów, szukają zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Sytuacja ta w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia oddziałów w placówkach szpitalnych. Jednym z rozwiązań może być kształcenie większej liczby lekarzy oraz stworzenie im atrakcyjnych warunków pracy, jednak na to potrzeba czasu, a sytuacja związana z brakami kadrowymi w powiatowych szpitalach już teraz wymaga rozwiązania. – Sięgamy teraz po rozwiązania doraźne, czyli zaproszenie lekarzy z innych krajów do pracy w naszych warunkach. Takim doraźnym rozwiązaniem może być zatrudnienie lekarzy z Ukrainy - podkreślił Marek Skarzyński, prezes Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur.

Wielu lekarzy z Ukrainy wyraża chęć pracy na terenie Polski, ale podejmując życiową decyzję, napotyka trudności nie tylko w kwestii znajomości języka. Rozpoczęcie pracy na stanowisku lekarza wymaga nostryfikacji dyplomów. Trwa ona od roku wzwyż i nie zawsze proces ten kończy się pomyślnie. W związku z tym zarówno samorządy, jak i strona ukraińska zadeklarowały chęć współpracy na rzecz ułatwienia ukraińskim medykom podjęcia pracy w szpitalach powiatowych naszego regionu. W rezultacie pomiędzy Fundacją Misja Medyczna, Związkiem Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur oraz Konwentem Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej w zakresie wspierania osób wykonujących zawody medyczne.