sobota, 21 Lipiec 2018 , imieniny obchodzą: Daniel, Dalida
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Pojazd – zmiana danych pojazdu

Treść urzędowa:
Dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami prawa, np. o ustanowieniu bankowego zastawu rejestrowego

Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania ( or_kom_wn_3.rtf ))
1. Dokument potwierdzający zmianę danych:
- montaż instalacji gazowej – faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji oraz wyciąg ze świadectwa homologacji,
- montaż haka, przystosowanie pojazdu do nauki jazdy, taksówki – zaświadczenie o badaniu technicznym,
- ustanowienie lub skreślenie zastawu rejestrowego – aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów – w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie, odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu – w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji.
- przystosowanie pojazdu do warunków przewidzianych przepisami VAT – zaświadczenie o badaniu technicznym wydanym przez stację okręgową,
- użytkownika – umowa użyczenia,
- zmiana rodzaju pojazdu – dokument (faktura, oświadczenie o zmianach) wydany przez uprawnionego przedsiębiorcę o dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe, kserokopia nadania numeru REGON dla przedsiębiorcy, zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu,
- zmiana danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi – oświadczenie wydane przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
- inne zmiany zaistniałe w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów – zaświadczenie o badaniu technicznym,
- zmiana adresu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej organu – aktualny dowód osobisty lub zaświadczenie z ewidencji ludności,
- wymiana podwozia lub ramy – dowód własności, odprawa celna (części sprowadzone z kraju trzeciego), dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzą części lub zaświadczenie z organu, który rejestrował ten pojazd, zaświadczenie o badaniu technicznym,
2. Dowód rejestracyjny,
3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
4. Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata administracyjna (w przypadku wydania nowego dowodu rejestracyjnego):
- za wydanie dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- za legalizację tablic 12,50 zł (dotyczy tablic „białych”).

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

Termin odpowiedzi:
Dokonanie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.W przypadku wydania nowego dowodu rejestracyjnego – 14 dni.

Tryb odwoławczy:
Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz.1522 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców(Dz.U. z 2014 r. poz. 852).

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni

 • Aleksandra Gutkowska-Gwiazda – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Anna Bazis – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
  Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 715 44 63
 • Agnieszka Bratek – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym Mieście
  Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 616 33 17
 • Ewa Ciskowska – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
  Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 715 44 63
 • Edyta Kielak – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym Mieście
  Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 616 33 17
 • Joanna Licznerska – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Aneta Marchwica – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Łukasz Wawrowski – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Magdalena Chmielińska – Wydział Komunikacji i Transportu – stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pokój 12, telefon: 523 28 81
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji