Pojazd - zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - Powiat Olsztyński
poniedziałek, 10 Sierpień 2020 , imieniny obchodzą: Bogdan, Borys
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pojazd – zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

I. Treść urzędowa:
Dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami prawa.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania Zawiadomienie)

1. Dokument potwierdzający zmianę danych:

a) wymiana podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, załączniki:

- dowód własności podwozia lub ramy,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

- dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych lub zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę rodzaju pojazdu, załączniki:

- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, zostały wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami o warunkach technicznych,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

c) montaż instalacji gazowej w pojeździe, załącznik:

- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

- faktura albo rachunek za montaż tej instalacji,

d) zmiana danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi, załączniki:

- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi;

e) potwierdzenie spełniania warunków dotyczących „VAT”, załączniki:

- zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

f) potwierdzenie spełniania warunków technicznych dotyczących „TAXI”, pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania, załączniki:

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;

g) montaż „HAKA”, załączniki:

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;

h) ustanowienie lub wykreślenie zastawu rejestrowego, załączniki:

w przypadku wpisu

- aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów,

- zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów;

w przypadku wkreślenia

- odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów;
- pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

i) zmiana adresu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej organu, załączniki:

- dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

2. Dowód rejestracyjny.
3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
4. Dowód osobisty (do wglądu).

Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach (skany czy kserokopie nie będą przyjmowane)

Zawiadomienie o zmianach właściciel/właściciele dokonuje/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (formularz), które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

III. Opłaty:
Opłata skarbowa: nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata administracyjna (w przypadku wydania nowego dowodu rejestracyjnego):
- za wydanie dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- za legalizację tablic 12,50 zł (dotyczy tablic „białych”).

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

IV. Termin odpowiedzi:
Dokonanie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. W przypadku wydania nowego dowodu rejestracyjnego – 14 dni.

V. Tryb odwoławczy:
Brak

VI. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019 r. poz. 1840).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542).

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni:

 • inspektor Magdalena Chmielińska
 • inspektor Ewa Fras-Wierzchowska
 • inspektor Aleksandra Gutkowska-Gwiazda
 • inspektor Edyta Kielak
 • inspektor Joanna Licznerska
 • koordynator Aneta Marchwica
 • inspektor Łukasz Wawrowski
 • podinspektor Ewa Ciskowska
 • inspektor Anna Małachowska
 • inspektor Agnieszka Bratek
 • inspektor Tomasz Piszko
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

transmisje_obrad

99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

nieodplatna_pomoc

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji