Pojazd - wyrejestrowanie pojazdu - Powiat Olsztyński
poniedziałek, 18 Październik 2021 , imieniny obchodzą: Juliusz, Łukasz
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pojazd – wyrejestrowanie pojazdu

I. Treść urzędowa:
Wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właścicieli w wypadkach określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania (Wniosek o wyrejestrowanie)
1. Zaświadczenie o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu,
2. W przypadku kradzieży:
- zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży, lub
- postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
- stosowne oświadczenie (do wypełnienia przy urzędniku).
3. W przypadku wywozu pojazdu z kraju:
- umowa potwierdzająca zbycie pojazdu za granicą, lub
- kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą,
- stosowne oświadczenie (do wypełnienia przy urzędniku).
4. W przypadku demontażu pojazdu za granicą:
- dokumet potwierdzający kasację pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- tablice rejestracyjne.
5. W przypadku udokumentowanej utraty pojazdu bez zmiany właściciela:
- potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- dowód uiszczenia opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

6. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
7. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
- 10 zł za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (do pobrania formularz), które podlega opłacie skarbowej (nie dotyczy najbliższej rodziny) w wysokości 17 zł (opłatę również wnosimy na konto Urzędu Miasta Olsztyna)

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

IV. Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, po przedłożeniu stosownych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z poźn. zm.).

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni

 • inspektor Magdalena Chmielińska
 • inspektor Ewa Fras-Wierzchowska
 • inspektor Aleksandra Gutkowska-Gwiazda
 • inspektor Edyta Kielak
 • inspektor Joanna Licznerska
 • koordynator Aneta Marchwica
 • inspektor Łukasz Wawrowski
 • inspektor Magdalena Brzózka
 • inspektor Anna Małachowska
 • inspektor Agnieszka Bratek
 • inspektor Tomasz Piszko
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji