Pojazd - wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych pojazdu


I. Treść urzędowa:
Dokonywanie wymiany dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych pojazdu.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (do pobrania Wniosek)
1. dowód rejestracyjny,
2. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
3.  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli przekroczony został termin ważności badania),

4. Dowód osobisty (do wglądu).

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (do pobrania formularz), które podlega opłacie skarbowej (nie dotyczy najbliższej rodziny) w wysokości 17 zł:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

IV. Termin odpowiedzi:

W przypadku wnioskowania o wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu organ rejestrujący wydaje (na wniosek właściciela pojazdu) pozwolenie czasowe na okres 30 dni, chyba że stan dotychczasowego dowodu rejestracyjnego pozwala na zawarcie w nim informacji o złożeniu przez klienta wniosku o wymianę tego dokumentu,  w takim wypadku dokonuje się adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny po okazaniu dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana).

V. Tryb odwoławczy:
Brak

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: