wtorek, 21 Sierpień 2018 , imieniny obchodzą: Franciszka, Joanna
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Pojazd – wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych, przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

Wymagane dokumenty:

Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Do rejestracji pojazdu (w celu trzymania karty pojazdu) należy odpowiednio załączyć:

1. Dowód własności pojazdu (np. umowa, rachunek zakupu, faktura, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
2. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
3. Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany).
4. Dowód uiszczenia akcyzy lub braku obowiązku zapłaty akcyzy lub zwolnienia z akcyzy (przy imporcie wewnątrzwspólnotowym).
6. Dowód odprawy celnej (import z kraju trzeciego).
7. Dowodu wpłaty w wysokości 500 zł (z podanym numerem VIN/nadwozia pojazdu) na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata dotyczy pojazdów zaliczonych do kategorii homologacji M1- samochody osobowe oraz N1- pojazdy samochodowe nieprzekraczające 3,5 tony maksymalnej masy całkowitej pojazdu lub oryginał oświadczenia wprowadzającego pojazd o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów. Nr konta Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.
8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane).
9. Tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (przy dokumentach w innych językach). Powyższy wymóg nie dotyczy:

a) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
10. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
11. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
12. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Opłata: 17 zł za pełnomocnictwo (nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. ).
14. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku rejestracji pojazdu uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej):
- w wysokości 256 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) – w przypadku pojazdów samochodowych,
- w wysokości 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) – w przypadku motocykli.
W powyższych przypadkach opłata za kartę pojazdu – 75 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

Termin odpowiedzi:

Tryb postępowania taki jak przy rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Tryb postępowania taki jak przy rejestracji pojazdu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.),
 • Art.72,73,74 i 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz. 1522),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr 59, poz.421),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 852).

Wykonanie zadania Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni

 • Aleksandra Gutkowska-Gwiazda – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Anna Bazis – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
  Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 715 44 63
 • Agnieszka Bratek – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym Mieście
  Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 616 33 17
 • Ewa Ciskowska – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
  Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 715 44 63
 • Edyta Kielak – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym Mieście
  Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 616 33 17
 • Joanna Licznerska – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Aneta Marchwica – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Łukasz Wawrowski – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • • Magdalena Chmielińska – Wydział Komunikacji i Transportu – stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie , Plac Bema 5, pokój 12
  telefon: 523 28 81
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji