Pojazd - pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy - Powiat Olsztyński
czwartek, 21 Październik 2021 , imieniny obchodzą: Urszula, Hilaria
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pojazd – pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy

I. Treść urzędowa:
Dokonywanie pierwszej rejestracji w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jezeli jest wymagana i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek o rejestrację)

oraz:
1. Dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedazy, zamiany, darowizny, o dozywocie, faktura, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
2. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
3. Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany).
4. Dowód uiszczenia akcyzy lub braku obowiązku zapłaty akcyzy lub zwolnienia z akcyzy (przy imporcie wewnątrzwspólnotowym).
5. Dowód odprawy celnej (import z kraju trzeciego).

6. Dowód uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (jeżeli pojazd został sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r.).

7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane).
8. Tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (przy dokumentach w innych językach). Powyższy wymóg nie dotyczy:

a) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego.

WAŻNE: organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów
9. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
10. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Opłata: 17 zł za pełnomocnictwo (nr konta bankowego:  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 Urząd Miasta Olsztyna, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A
11. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłat dokonuje się w kasie na terenie Urzędu lub przelewem na konto.

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu

Wysokość:

 • Samochód – 256,00 zł
 • Motocykl, pojazd czterokołowy – 197,00 zł
 • Przyczepa, ciągnik rolniczy – 121,50 zł
 • Motorower – 111,50 zł

IV. Termin odpowiedzi:
Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1840)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546)

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni

 • inspektor Magdalena Chmielińska
 • inspektor Ewa Fras-Wierzchowska
 • inspektor Aleksandra Gutkowska-Gwiazda
 • inspektor Edyta Kielak
 • inspektor Joanna Licznerska
 • koordynator Aneta Marchwica
 • inspektor Łukasz Wawrowski
 • inspektor Magdalena Brzózka
 • inspektor Anna Małachowska
 • inspektor Agnieszka Bratek
 • inspektor Tomasz Piszko

 

 

image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji