Pojazd - rejestracja pojazdu zabytkowego - Powiat Olsztyński
wtorek, 18 Styczeń 2022 , imieniny obchodzą: Malgorzata, Piotr
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pojazd – rejestracja pojazdu zabytkowego

I. Treść urzędowa:
Dokonywanie rejestracji pojazdu poprzez wydanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych zabytkowych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana, za opłata oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację – formularz do pobrania (Wniosek o rejestrację).

2. Dowód własności (np. umowa kupna – sprzedaży, umowa darowizny, faktura).

3. Dowód rejestracyjny lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o braku posiadania dowodu rejestracyjnego (jeżeli pojazd był rejestrowany).

4. Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.

5. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

6. Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany).

7. Dowód uiszczenia opłat za tablice i rejestracje.

8. Dokument tożsamości (do wglądu).

Uwagi:

- wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach (skany czy kserokopie nie będą przyjmowane), wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zbywcą jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, wówczas dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu własności,

- wniosek o rejestrację pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (formularz), które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,na konto:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

III. Opłaty:

Opłata skarbowa – wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:

* Rejestracja samochodu – 119,50 zł (tablice + nalepka kontrolna) + 81 zł (rejestracja pojazdu)

* Rejestracja motocykla – 50,50 zł (tablica) + 81 zł (rejestracja pojazdu)

Opłat dokonuje się w kasie na terenie urzędu lub przelewem na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuły opłat: tablice zabytkowe/rejestracja pojazdu zabytkowego

 IV. Termin załatwienia sprawy:
Właściciel pojazdu składa w Urzędzie podanie o wyrobienie zabytkowych tablic rejestracyjnych do pojazdu wraz z opłatą za te tablice i nalepkę kontrolną (jeżeli jest niezbędna), a organ rejestrujący je zamawia. Po ok. 2 tygodniach, gdy tablice są już w urzędzie, można przystąpić do rejestracji. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377).

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni:

 • inspektor Magdalena Chmielińska
 • inspektor Ewa Fras-Wierzchowska
 • inspektor Aleksandra Gutkowska-Gwiazda
 • inspektor Edyta Kielak
 • inspektor Joanna Licznerska
 • koordynator Aneta Marchwica
 • inspektor Łukasz Wawrowski
 • inspektor Magdalena Brzózka
 • inspektor Anna Małachowska
 • inspektor Agnieszka Bratek
 • inspektor Tomasz Piszko
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji