Podziękowania dla starosty


Kwiatami dyrektorzy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie podziękowali staroście olsztyńskiemu Małgorzacie Chyziak i wicestaroście Andrzejowi Abako za współpracę w trakcie V kadencji Rady Powiatu w Olsztynie. Starosta spotkała się także z pozostałymi pracownikami urzędu. Nie zabrakło miłych słów, podziękowań i życzeń.

Pani Starosto, serdecznie dziękujemy za wspólną pracę na rzecz powiatu, a także za Pani życzliwość i dbałość o warunki pracy urzędników oraz za uśmiech, którym potrafiła Pani przykryć nawet natłok obowiązków.  Życzymy Pani spełnienia i realizacji w dalszej karierze zawodowej i samorządowej, a także w życiu osobistym.