Podsumowanie projektu: „Z orzeczeniem do pracy – Model komunikacji PCPR-ON-PES”


We wtorek, 30.01.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu:
„Z orzeczeniem do pracy – Model komunikacji PCPR-ON-PES”.
Prace w ramach projektu trwały od sierpnia ubiegłego roku. Ich celem było poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do wzrostu aktywności społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu oraz usprawnić komunikację między różnymi organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz tych osób.
Rocznie w powiecie olsztyńskim jest wydawanych ok. 3000 orzeczeń o niepełnosprawności, które wcale nie muszą przekreślać dalszego uczestnictwa tych osób w rynku pracy. Wielu z nich nie wie gdzie i jak poszukiwać informacji o różnych formach wparcia i aktywizacji społecznej.
W trakcie licznych spotkań z ekspertami, pracownikami ośrodków pomocy społecznej, PCPR i osobami niepełnosprawnymi udało się wypracować „model komunikacji”. Jest to propozycja usprawnienia narzędzi komunikacyjnych, które pozwolą na zaktywizowanie osób z niepełnosprawnością najbardziej wykluczonych na rynku pracy. Na model ten składają się trzy elementy:
1. Partnerstwo – rozumiane jako ścisła współpraca między Starostwem Powiatowym, PCPR, Urzędem Pracy w zakresie wymiany informacji o różnych formach wsparcia osób niepełnosprawnych
2. Punkt informacyjny – przy komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, koordynacja wymiany informacji, bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi
3. Wzmocnienie narzędzi komunikacji – posługiwanie się ujednoliconymi plakatami i ulotkami.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia projektu, omówione wyniki innowacji i testowania.
Wszyscy uczestnicy spotkania jednomyślnie twierdzą, że działania podjęte w ramach projektu oraz dalsza współpraca przełożą się na zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.