Podsumowali sprawy obrony cywilnej


17 grudnia w Urzędzie Miasta w Olsztynku odbyła się narada rozliczeniowo-zadaniowa z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych przez urzędy gmin i szpitale z powiatu olsztyńskiego. W trakcie spotkania Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak uhonorowała pracowników gmin szczególnie wyróżniających się w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2015 roku oraz przygotowanie i przeprowadzenie epizodu ćwiczeń obronnych „DADAJ 2015″. Są nimi: Jan Kujawski z Urzędu Miasta w Jezioranach oraz Julian Wojgieniec z Urzędu Gminy w Dywitach i Jacka Kubala z Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Podczas spotkania Janusz Soczewka z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przedstawił zadania z zakresu spraw obronnych i OC na 2016 rok. Uczestnicy narady zwiedzili też multimedialne muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka.