Podpisanie umowy na budowę Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego


1 września 2017 r.  w olsztyńskim ratuszu podpisana została umowa na budowę Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego. Inwestycję zrealizuje konsorcjum lokalnych firm Inwest-Serwis Sp. z o.o., które zobowiązało się do wykonania zadania za nieco ponad 12,7 mln zł.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ma powstać przy ul. Augustowskiej w Olsztynie w 16 miesięcy od podpisania umowy. Swoim działaniem obejmie obszar Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego. Budynek RCB będzie się składał z dwóch części: biurowej i operacyjnej. W części biurowej praca odbywać się będzie w systemie 8-godzinnym, a w części operacyjnej całodobowo. Na sali operacyjnej RCB dyżur będą pełnić przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz osoby zajmujące się monitoringiem. Przewidywane jest również przeniesienie do RCB wszystkich pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu.

Razem z Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa powstanie Regionalny Magazyn Kryzysowy, tworzony na wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Ma zapewnić środki umożliwiające służbom zmniejszenie rozmiarów szkód i likwidację skutków. W magazynie będzie się znajdować sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych na wypadek wystąpienia powodzi, klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych oraz innych miejscowych zagrożeń. Znajdą się tam  m.in. pilarki, agregaty prądotwórcze, pompy, koce, łopaty, szpadle, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe. Obiekt podzielony będzie na dwie części: cześć służącą  do przechowywania sprzętu wielkogabarytowego (samochody, kontenery, quady, łodzie, przyczepy itp.) oraz tę, w której przechowywany będzie drobniejszy sprzęt.

Inwestycja jest dofinansowana w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

naglowek_bezpieczny_MOF spotka_KOL_logasy