Po raz kolejny zabrzmiały toporki


W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu nastąpiła uroczysta zmiana na stanowisku dowódcy jednostki. Z dniem 27 lutego ze służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne odszedł asp. sztab Jarosław Grzymowicz.  Od 1 marca obowiązki dowódcy JRG3 objął st. kpt. Jarosław Jakubik.

_

Jarosław Grzymowicz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 sierpnia 1985 roku po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Jako instruktor do spraw operacyjno-szkoleniowych służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Biskupcu, gdzie od 1992 roku zajmował stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Trudno streścić zawodowy dorobek Jarosława Grzymowicza i wyliczyć jego wszystkie zasługi. Od 22 lat sprawuje funkcję Komendanta Gminnego OSP Gminy Kolno i Bisztynek, współpracuje z Biskupieckim Kołem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, współorganizuje i sędziuje zawody sportowo-pożarnicze OSP i MDP, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków MDP w Kikitach, bierze udział w kontrolach doraźnych, inspekcjach i zebraniach sprawozdawczych, współpracuje z jednostkami OSP i Zarządami Miejsko-Gminnymi. Wielokrotnie organizował obozy kondycyjno-szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dochowując się 600 absolwentów. Dzięki jego zaangażowaniu przeprowadzono gruntowną naprawę i modernizację strażnicy.
- W imieniu mieszkańców powiatu olsztyńskiego dziękuję za olbrzymią i wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia mieszkańców powiatu – mówi starosta Mirosław Pampuch.
Jarosław Grzymowicz był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi; Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju; Brązową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej i Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Warto podkreślić, że Jarosław Grzymowicz jako dowódca był strażakiem cenionym wśród podwładnych i najbliższych przełożonych. W uroczystości pożegnania dowódcy JRG 3 w Biskupcu wzięli udział m.in. Elżbieta Samorajczyk, burmistrz Biskupca, Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński i Andrzej Górzyński, komendant miejski PSP w Olsztynie.

_