Placówki OświatoweTytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu / dofinansowania

Nazwa programu operacyjnego

Nazwa beneficjenta

Zespół Szkół w Biskupcu

Młodzież w działaniu – „Fabryka szacunku”

2007-2008

2071,08 euro / 2044,40 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja  Programu „Młodzież w Działaniu”

Zespół Szkół w Biskupcu

Młodzież w działaniu – „Włącz się”

2009-2009

6.700,00 euro /

6.498,18 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zespół Szkół w Biskupcu

Sokrates Comenius – Akcja 1

2004-2004

400,00 euro /

400,00 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zespół Szkół w Biskupcu

Sokrates Comenius

2005-2006

5 994,00 euro /

5 994,00 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zespół Szkół w Biskupcu

Sokrates Comenius

2006-2007

6 240,00 euro /

6 240,00 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zespół Szkół w Biskupcu

Partnerski Projekt Szkół Comenius – Uczenie się przez całe życie – Ścieżki ku zdrowiu

2007-2008

8 000,00 euro /

8 000,00 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zespół Szkół w Biskupcu

Comenius Partnerski Projekt Szkół Program „Uczenie się przez całe życie”

2013-2015

20 000,00 euro /

20 000,00 euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zespół Szkół w Biskupcu

Zespół Szkół w Dobrym Mieście

Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje

2013-2015

809 188,40 /

706 015,40

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Europejski Fundusz Społeczny

Zespół Szkół w Dobrym Mieście

Edukacja drugiej szansy: Standardy i innowacje w Europie

2004-2006

7 157 euro /

5 657 euro

Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES GRUNDTVIG 2 Projekty partnerskie dotyczące kształcenia dorosłych

Zespół Szkół w Dobrym Mieście

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

Nowoczesny rolnik

2011-2012

494 980,00 /

430 632,60

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Smart Solutions Piotr Nowik

Wykwalifikowany rolnik

2012- 2014

573 259,92 /

500 169,26

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Smart Solutions Piotr Nowik

Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

2012-2014

468 800,00 /

409 028,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Olsztyński / Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

KUCHARZ nowej generacji

2013-2013

171 599,70 /

149 699,70

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Olsztyński / Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

Comenius „Uczenie się przez całe życie”

2013-2015

20 000,00 euro /

20 000,00 euro

Program Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół

Powiat Olsztyński / Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

„Nowoczesny Zamek”

2016-2017

281 608,84 zł /

253 447,95zł

RPO WM

2014-2020

Powiat Olsztyński / Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

„Zamek kształci zawodowo”

2017

262 658,10 zł /

236 392,10 zł

RPO WM

2014-2020

Powiat Olsztyński / Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żardenikach

Profesjonalizm w działaniu-gwarancją sukcesu zawodowego

2009-2010

84 684,26 /

73 887,02

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Twój zawód-Twoja kariera-Twoja przyszłość

2010-2011

18 606,51 /

16 234,18

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w Żardenikach dostosowujące go do wymogów reformy oświatowej

2018

268 931,83 zł /

222 944,49 zł

RPO WM

2014-2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach