Plac zabaw w Biesowie otwarty


Zakończyła się realizacja projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Biesowo”.

11 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie obiektu. Budowa nowego placu zabaw była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, sołtys Biesowa Janusz Radziszewski oraz zaproszeni goście. Dla pierwszych małych użytkowników, którzy od razu przetestowali nowe urządzenia, przygotowano także słodki upominek. Plac zabaw jest bezpiecznym, kolorowym, nowoczesnym i pełnym atrakcji miejscem, przystosowanym do zabaw dzieci w różnym wieku. To obiekt ogólnodostępny, zarówno dla mieszkańców wsi, jak i całej Gminy, a także turystów. Dzięki temu cel projektu, który zakładał uzupełnienie oferty spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny, został w pełni osiągnięty.

Całkowita wartość projektu wyniosła 75 531,60 zł, a kwota dofinansowania to 50 400,00 zł.

Beneficjentem projektu był Klub Sportowy „Tęcza”.

Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Biesowo” objętego Programem w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.