Piąte urodziny „Warmińskiego Zakątka”


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek" z siedzibą w Dobrym Mieście, która skupia aż 11 warmińskich samorządów, a także organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i rolników obchodziła hucznie swoje piąte urodziny. Impreza, na której bawiło się prawie 200 osób odbyła się w ośrodku „Leśne Wzgórze" w Swobodnie nad jeziorem Limajno.

_

LGD „Warmiński Zakątek" to organizacja, która została powołana do pobudzania aktywności społecznej na obszarach wiejskich, promowania turystyki wiejskiej i rozwoju warmińskich wsi. Spotkanie założycielskie LGD „WZ" odbyło się 31 maja 2006 roku w Jezioranach z udziałem 23 członków założycieli. Inicjatorami zrzeszenia się w większą organizację byli Jacek Szydło, wójt gminy Dywity, a także Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta. Do tych dwóch samorządów dołączyła także gmina Jeziorany, a w następnych latach kolejnych osiem samorządów (gminy: Orneta, Lubomino, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie – gmina miejska i wiejska).    
- Z  małej, budującej swój potencjał organizacji, wyrośliśmy na podmiot dystrybuujący fundusze unijne, skutecznie sięgający po różne środki dotacyjne, kreujący nowe instrumenty rozwijania  przedsiębiorczości, a zwłaszcza turystyki wiejskiej – mówi Małgorzata Ofierska, prezes LGD „WZ". – Przez 5 lat zrealizowaliśmy 34 projekty, a nasze stowarzyszenie liczy już 206 członków.
„Warmiński Zakątek" dorobił się też swoich sztandarowych imprez wśród, których można wymienić choćby konkurs kulinarny „Smaki Warmii" i Forum Organizacji Pozarządowych. Pracownicy LGD „WZ" pomagali mieszkańcom warmińskich wiosek zakładać stowarzyszenia, pisać statuty i sięgać po pieniądze, które zmieniają na lepsze ich otoczenie życiowe. 
- Kontakty z mieszkańcami wsi, poznawanie nie tylko ich potrzeb, ale przede wszystkim niezwykłej serdeczności, otwartości na nowe pomysły i aktywności, niezmierzone zasoby wiedzy o przeszłości i tradycjach warmińskich, do dziś stanowią podwaliny wszystkich realizowanych działań – mówi Małgorzata Ofierska. – Zawsze wychodziliśmy z założenia, że stosy dokumentów, sprawozdań, wniosków, rozliczeń, ewaluacji i monitoringów nie mogą przesłonić najważniejszego – ludzi, dla których działamy.
W czasie urodzinowej imprezy gości zabawiały skutecznie zespoły Świąteczna Kapela z Dobrego Miasta oraz Bogdan Band, który uczył wszystkich warmińskiego śpiewania oraz hymnu LGD „WZ".

_

Fot. Jan Kościańczuk