Pierwsze decyzje starostów z Warmii i Mazur


Na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się w środę 28 stycznia, starostowie rozmawiali o sytuacji finansowej szpitali, dróg powiatowych, a także o krajowej szesnastce oraz finansowaniu zadań oświatowych. W tych sprawach zostały przyjęte trzy stanowiska.

Pierwsze dotyczy funkcjonowania szpitali. Sprawa ich niedofinansowania wraca co roku do organów prowadzących – czyli powiatów, jak bumerang. Problemem jest pogarszająca się sytuacja finansowa.
- Nie mamy pieniędzy na szpitale, mówił Wacław Strażewicz, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Koszty funkcjonowania wzrastają, musimy dostosować nasze placówki do pewnych standardów, a skąd brać na to pieniądze? Przecież nie kosztem usług, które muszą być wykonywane na najwyższym poziomie.

W stanowisku, które zostanie przesłane do oddziałów wojewódzkiego i centralnego NFZ,  starostowie domagają się wzrostu kontaktów na 2015 rok, a także rozliczenia nadlimitów wykonanych w 2014 roku na poziomie co najmniej 40 procent.

Drugie stanowisko dotyczy projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Starostowie wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec nieujęcia w projekcie przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie-Orzysz-Ełk-Augustów. Włodarze powiatów są zgodni, że przebudowa tej drogi nie tylko poprawi komunikację i transport w tej części województwa, ale również wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Wspomoże także rozwój gospodarczy regionu, zwłaszcza w zakresie ożywienia ruchu turystycznego. Stanowisko zostanie przesłane m.in. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Trzecie stanowisko dotyczy zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych na rok 2015. Starostowie uważają, że zaproponowane zmiany odbierają samorządom samodzielność w sprawie dysponowania środkami z subwencji ogólnej, w części oświatowej. To stanowisko zostanie przesłane Minister Edukacji Narodowej i Ministrowi Finansów.

sytuacja_szpitaledrogi_stanowiskozadania_oswiatowe