Pieniądze dla strażaków-ochotników


Już po raz drugi w historii Zarząd Powiatu w Olsztynie rozdzielił pieniądze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki otrzymały 23 jednostki OSP z terenu powiatu. W rozwinięciu informacji znajduje się lista OSP i zadań, na które otrzymały dofinansowanie.

_

1) OSP w Bartołtach Wielkich na „Zakup specjalnych ubrań UPS dla członków OSP w Bartołtach Wielkich” – 5.000 zł,
2) OSP w Barczewie na „Zakup suchego skafandra URSUIT z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego i nawodnego oraz do działań w celu ochrony środowiska” – 5.000 zł,
3) OSP w Biskupcu na „Zakup motopompy pływającej” – 5.000 zł,
4) OSP w Stanclewie na „Zakup dwóch aparatów powietrznych”  – 5.000 zł,
5) OSP w Głotowie na „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”  – 5.000
6) OSP w Dobrym Mieście na „Doposażenie jednostki OSP Dobre Miasto w specjalistyczny lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4×4”  – 5.000 zł,
7) Gmina Dywity na „Dofinansowanie zakupów dla OSP w Kieźlinach – zwiększanie ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie Olsztyńskim”  – 5.000 zł,
8) Gmina Dywity na „Dofinansowanie zakupów dla OSP w Spręcowie – zwiększanie ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie Olsztyńskim”  – 5.000 zł,
9) OSP w Sząbruku na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w Sząbruku”  – 5.000 zł,
10) OSP w Worytach na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w Worytach”  – 5.000 zł,
11) OSP w Jezioranach na „Zakup rozpieracza kolumnowego dwustopniowego i podkładu  progowego”  – 5.000 zł,
12) OSP w Dercu na „Zakup agregatu prądotwórczego i pompy półszlamowej”  – 5.000 zł,
13) OSP we Wrzesinie na „Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1” – 5.000 zł,
14) OSP w Mątkach na „Zakup wyposażenia dla OSP w Mątkach”  – 5.000 zł,
15) OSP w Kolnie na „Zakup 6 par butów specjalnych gumowych oraz drabiny pożarniczej D10W”  – 5.000 zł,
16) OSP w Lutrach na „Zakup motopompy pływającej”  – 5.000 zł,
17) OSP w Pawłowie na „Zakup selektywnego systemu alarmowania druhów OSP do działań  ratowniczo-gaśniczych”  – 5.000 zł,
18) OSP w Olsztynku na „Zakup zbiornika odpornego na substancje chemiczne i ropopochodne” – 5.000 zł,
19) Gmina Purda na „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim”  – 5.000 zł,
20) Gmina Purda na „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Nowej Wsi”  – 5.000 zł,
21) OSP w Bartągu na „Doposażenie OSP w Bartągu w sprzęt ratowniczy” – 5.000 zł,
22) OSP w Pluskach na „Zakup sań lodowych dla jednostki OSP Pluski” – 5.000 zł,
23) OSP w Świątkach na „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez doposażenie jednostki OSP Świątki w specjalistyczny sprzęt ratownictwa gaśniczego” – 5.000 zł.