Perły Dominium Warmińskiego w starostwie


W Starostwie Powiatowym w Olsztynie od 4 marca można oglądać wystawę pn. „Perły Dominium Warmińskiego”, zorganizowaną w ramach VI Dni Seweryna Pieniężnego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej. 

– „Perły Dominium Warmińskiego” to wystawa pocztówek, znaczków, kartek pocztowych oraz zdjęć wydanych w 2018 roku z okazji 250-lecia powstania poczty warmińskiej. Od tamtej pory jest prezentowana w miejscowościach komornictwa warmińskiego. Plansze składające się na wystawę tworzą przebiegający przez obszar dominium warmińskiego szlak, którym poczta się przemieszczała – opowiada Zdzisław Szaflicki, prezes Stowarzyszenia.

Poczta była jednym z symboli suwerenności biskupstwa warmińskiego, jako części królestwa Polskiego. Jej założycielem był bp Ignacy Krasicki. Poczta przewoziła bezpłatnie listy, towary, a nawet ludzi. Główny urząd mieścił się w Braniewie, skąd rozchodziły się dwa kursy: Lidzbark Warmiński – Biskupiec – Reszel oraz Orneta – Dobre Miasto – Olsztyn. Na 11 planszach, które znalazły się na wystawie w starostwie, odnaleźć można więc także miejscowości z terenu dzisiejszego powiatu olsztyńskiego – Barczewo, Dobre Miasto i Jeziorany.

W otwarciu wystawy wzięli udział wicestarosta olsztyński Joanna Michalska i Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy Laskowski. – Bardzo się cieszę, że możemy naszym klientom załatwiającym sprawy w urzędzie, pokazać dodatkowo kawałek historii ziem, na których żyjemy. Nie wszyscy przecież wiedzą, że na Warmii istniała poczta, w dodatku założona przez bpa Ignacego Krasickiego. Możemy przy okazji pokazać charakterystyczne obiekty dla 3 z naszych gmin – Barczewa, Dobrego Miasta i Jezioran. Dziękuję Stowarzyszeniu za udostępnienie wystawy, mam nadzieję, że będzie budziła zainteresowanie –  mówi wicestarosta Joanna Michalska.