Pasowanie na ucznia


Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2016 r. utkwi w pamięci trzydzieściorga dzieci z gminy Świątki, które właśnie tego dnia odegrały główną rolę w uroczystości Pasowania na Ucznia w Szkole Podstawowej w Świątkach.

Uroczysty apel rozpoczęła Dyrektor Agnieszka Miąsko oraz wicedyrektor Robert Łaszczewski. Wójt gminy Świątki Sławomir Kowalczyk życzył pierwszoklasistom, aby bawiły się nauką, a zdobytą wiedzę wykorzystywały w dalszym życiu. Po uroczystym wkroczeniu pocztu sztandarowego uczniowie klas pierwszych wspierani przez wychowawczynie Urszulę Morgiewicz i Joannę Skrzypkowską zaprezentowali program artystyczny. Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy składali ślubowanie na Sztandar Szkoły. Dyrektor Agnieszka Miąsko każdego pierwszoklasistę pasowała symbolicznym ołówkiem gratulując zostania uczniem. Nie zabrakło również upominków od wójta gminy oraz starszych i młodszych kolegów. Niespodziankę w formie występu czirliderek dla nowych uczniów szkoły, przygotowały koleżanki ze starszych klas. Po części artystycznej na pierwszaków czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców.